اشعار در وصف مادر

در این قسمت اشعار در وصف مادر نوشته می شود و به تدریج اضافه می گردد.که می توانید با کپی کردن آن مطالب را برای اجرا ارسال فرمایید.

__________

مادرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو

نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

__________

اشعار سنگ مزار پدر

اشعار در وصف پدر در این قسمت نوشته می شود و به صورت تدریجی تکمیل می گردد.

__________

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نا دیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهرو وفا بر همگان کردی تو

نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

__________

پدرم با تو چه گفتند که خاموش شدی

که به ناهیدو فلک همسرو همدوش شدی

تو که آتشکده عشق و محبت بودی

چه بلا رفت که خاکسترو خاموش شدی

__________