نوشته های mohamadreza

سنگ گرانیت نطنز

سنگ گرانیت نطنز یکی از بهترین سنگهای مزاری که در خود ایران استخراج میشود را می توان سنگ گرانیت نطنز را نام برد. البته بهترین نوع این سنگ را می توان از چند روش تشخیص داد. نمای ظاهری سنگ در دید اول باید یک دست و یک رنگ دیده شود. صیقل سنگ اگر روی آن […]

قلم های مخصوص سنگ تراشی 

قلم های مخصوص سنگ تراشی که در سنگ تراشی سنتی استفاده می شود را در این مقاله معرفی می کنیم البته اضافه کنم که تمز اصلی ما بر سنگ تراشی مزار یا سنگ قبر می باشد. ولی در حجاری ساختمان هم مورد استفاده قرار می گیرد قلم الماسی ساده این قلم بیشتر برای حجار اطراف […]

آموزش سنگ تراشی

آموزش سنگ تراشی در این مقاله به چه آموزشهایی پرداخته می شود؟ معرفی قلمهای مخصوص سنگ تراشی آموزش حجاری برجسته آموزش حجاری حکاکی آموزش حجاری برجسته کف صاف آموزش برجسته کف حکاکی  

سنگ چینی کریستال

سنگ چینی کریستال سنگ کریستال یا سنگ طوسی جزو سنگ های رسوبی است. که در ضخامت های متعددی می توان آن را برش داد. روی این سنگ انواع حجاری را می توان انجام داد. و هم از لحاظ وزن و هم نوع کار می توان سنگ مناسب و پر دوامی در نظر گرفت. سنگ رسوبی […]