تصویر سنگ کریستال قرنیز و کف و سنگ دعا

سنگ چینی کریستال

سنگ چینی کریستال
سنگ کریستال یا سنگ طوسی جزو سنگ های رسوبی است.

که در ضخامت های متعددی می توان آن را برش داد.

روی این سنگ انواع حجاری را می توان انجام داد.

و هم از لحاظ وزن و هم نوع کار می توان سنگ مناسب و پر دوامی در نظر گرفت.

سنگ رسوبی در اثر گذر زمان به وجود می آید که با کلیک روی لینک می توانید اطلاعات کاملی از ان پیدا کنید.

رنگ بندی این سنگ بیشتر بین طوسی کم رنگ تا طوسی پر رنگ می باشد.

سنگ چینی کریستال چند گرید برای سنگ مزار ارائه می شود

چگونه کیفیت این سنگ را شناسایی کنیم

اگر سنگ پالش و صیقل شده باشد راحت می توانید با چشم به سطح سنگ نگاه کنید و هر چه سنگ یکدست تر باشد لول بالاتری دارد

در صورتی که سنگ پالش ندار کمی اب روی تمام نقاط سنگ بریزید و یه حالت شبیه پالش شده میشود و مغز سنگ را می توانید ببینید.

چه ضحامتی برای ما مناسب است.

در کل سفارش سنگ بسیار سلیقه ای می باشد ولی سنگ چینی کریستال جزو ارزانترین سنگها می باشد .

حالا شما نسبت به فضا و اندازه ای که دارید می توایند ضخامت و نوع حجاری روی این سنگ را انتخاب کنید که ما بیشتر سنگ ده سانتی کریستال

را به شما پیشنهاد می کنیم .

چون هم حجم و اندازه مناسب و بزرگی دارد و هم می توان حجاری های مناسبی را اجرا کرد.

شاید تنها عیب سنگ چینی کریستال رنگ طوسی و چرک طور ان می باشد.

سنگ  کریستال بسیار برای تندیس و مجسمه و حتی المانهای بزرگ هم بسیار مناسب می باشد.

سنگ کریستال را می توانید برای قرنیز اطراف هم استفاده  کرد.

که از ضخامت دو سانت تا سه سانت عرف بازار می باشد ولی اگر ضخیم تر از این خواستید استفاده کنید باید به صورت سفارشی ان را تهیه کرد

ولی قرنیز هر چقدر ضخیم تر باشد می توان کارهای بیشتری روی ان انجام داد.

تصویر سنگ کریستال قرنیز و کف و سنگ دعا

در سنگ بالا از قرنیز دور تا سنگ کف و حتی دعا از سنگ چینی کریستال استفاده شده است.